Takomläggning – välj rätt tak!

Ska du lägga om taket på ditt hus med ett takföretag? Eller lägga ett nytt för att du vunnit pengar på casino? Tak kan vara intressanta, roliga och snygga. De utstrålar både livsstil och image och ger det intryck du vill att din bostad ska ha. Man kan säga mycket genom att välja olika typer av tak, precis som när du ska välja casino, det beror förstås också på i vilken miljö huset står och om det är ett äldre mer klassiskt hus eller ett nytt hus. Ibland kan taket behöva renoveras eller läggas om, och då är det dags att välja ett tak med den stil som passar.

Att välja taktyp

Att välja nytt material till ditt tak är en ganska trevlig process. Välj ett material och en färg som passar din egen livsstil och huset med omgivningar. Vilket material du väljer kan också påverka takets livslängd. Olika taktyper har olika prisnivåer och naturligtvis olika fördelar. Ska du välja ett tak i exempelvis tegel, shingel eller kanske papp? Vill du ha ett tak som håller mycket lång tid framöver oavsett väderlek, eller tänker du dig ett tak med kortare livslängd?

Panna eller papp?

Bestäm först vilken livslängd du vill ha på taket. Fundera sedan på material och färg. Tänk på att det ska passa in i omgivningen. Vilket material kan passa huset? Om du väljer takpannor kan du välja mellan tegel och betong. Ta hänsyn till takets lutning. Ett tips är att anlita en yrkesman så att hela processen från början till slut blir korrekt. Tegel är vackert och klassiskt. Det har olika vackra skiftningar och varierar i storlek, det försvårar takomläggningen men ger en gedigen och naturlig känsla. Om du väljer betongpannor slipper du felmarginalerna. Ofta kan en takläggning med betongpannor gå snabbare. Du kan också lägga plegeltak och shingel. Plegel är både kostnadseffektivt och hållbart. Det påminner om klassiskt tegel och kan levereras i längder på drygt sju meter där pannorna sitter ihop. Ett plegeltak läggs mycket snabbt.

Underlagstak och läkt

Du behöver ett bra underlagstak och rätt sorts läkt. Läkt är de liggande träreglarna som takpannorna vilar mot. Detta måste vara korrekt konstruerat för att taket ska hålla på sikt. Rätt underlagstak och läkt stabiliserar taket, en bra underlagsduk minskar risken för en eventuell fuktskada. Här kan det vara bra att fråga en takläggare om råd.

Att lägga tak

Innan taket läggs ska man alltid se över konstruktionen under. Den får inte vara skadad. Ibland kan ytpapp behövas. Börja från rätt håll med pannläggningen och tänk på att de ska överlappa varandra så att det ser snyggt ut. Innan arbetet påbörjas behöver du tänka på säkerheten. Det handlar både om miljön och säkerheten för att undvika olyckor. Om du lägger om taket bildas det avfall från renoveringen som kan behövas tas om hand av miljöcertifierade leverantörer. Om det är första gången du ska lägga om ett tak finns det flera anledningar till att anlita en yrkesman. Då håller taket i många år!